Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning انیم
View (انیم) in Kamanak, meaning and translation انیم in dictionaries, word analysis, photo (انیم) What are similar words and phrases انیم
Dictionaries
1. [ اَ ] (ع اِ) انام . خلق . آفریدگان . (ازاقرب الموارد) (ناظم الاطباء). انام و خلق و جن و انس . (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ) (از آنندراج ).
جمیع آنچه بر روی زمین است . (ناظم الاطباء).

Meaning ( انیم ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
و پسران‌ یاوان‌: اَلِیشَه‌ و تَرشیش‌ و کَتیم‌ و دودانیم‌. ,
بیا تا پدر خود را شراب‌ بنوشانیم‌، و با او همبستر شویم‌، تا نسلی‌ از پدر خود نگاه‌ داریم‌.» ,
و واقع‌ شد که‌ روز دیگر، بزرگ‌ به‌ کوچک‌ گفت‌: «اینک‌ دوش‌ با پدرم‌ همخواب‌ شدم‌، امشب‌ نیز او را شراب‌ بنوشانیم‌، و تو بیا و با وی‌ همخواب‌ شو، تا نسلی‌ از پدر خود نگاه‌ داریم‌.» ,
و (به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم عرض کرد: «پروردگارا! این سرزمین را شهر امنی قرار ده! و اهل آن را -آنها که به خدا و روز بازپسین، ایمان آورده‌اند- از ثمرات (گوناگون)، روزی ده!» (گفت:) «ما دعای تو را اجابت کردیم؛ و مؤمنان را از انواع برکات، بهره‌مند ساختیم؛ (اما به آنها که کافر شدند، بهره کمی خواهیم داد؛ سپس آنها را به عذاب آتش می‌کشانیم؛ و چه بد سرانجامی دارند» ,
نگاه‌های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان (برای تعیین قبله نهایی) می‌بینیم! اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن خشنود باشی، باز می‌گردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن! و هر جا باشید، روی خود را به سوی آن بگردانید! و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده، بخوبی می‌دانند این فرمانِ حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر شده؛ (و در کتابهای خود خوانده‌اند که پیغمبر اسلام، به سوی دو قبله، نماز می‌خواند). و خداوند از اعمال آنها (در مخفی داشتن این آیات) غافل نیست! ,
درین ره حق شدیم ازواصلانیم ,
از آن گفتیم تا جان برفشانیم ,
جان بابا اهرمن می خوانیم ,
هم طراز خویشتن می خوانیم ,
گاه بوجهل لعین خوانیم و گاهی بولهب ,
وقتست که او رابرهانیم ز تیمار ,
ازمهتران بجهد ستانیم سیم شعر ,
ازان پس نمانیم از رومیان ,
که هرچند مانیم نزد تو دیر ,
سزد گر ستانیم انبان ازو ,
بسی بهر آسانیم رنج برد ,