Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning بیبان
View (بیبان) in Kamanak, meaning and translation بیبان in dictionaries, word analysis, photo (بیبان) What are similar words and phrases بیبان
Dictionaries
1. (ع اِ) ج ِ باب . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به باب شود.

Meaning ( بیبان ) In Dehkhoda Dictionary

Use in text
و در سال‌ سی‌ و نهم‌ سلطنت‌ آسا مرضی‌ در پایهای‌ او عارض‌ شد و مرض‌ او بسیار سخت‌ گردید؛ و نیز در بیماری‌ خود از خداوند مدد نخواست‌ بلکه‌ از طبیبان‌. ,
اما شما دروغها جعل‌ می‌کنید، و جمیع‌ شما طبیبان‌ باطل‌ هستید. ,
تا حبیبان تو نجات یابند. به دست راست خود نجات ده و مرا مستجاب فرما. ,
و یوسف‌ طبیبانی‌ را که‌ از بندگان‌ او بودند، امر فرمود تا پدر او را حنوط کنند. و طبیبان‌، اسرائیل‌ را حنوط کردند. ,
ای حبیبان، تعجّب منمایید از این آتشی که در میان شماست، و بجهت امتحان شما می‌آید، که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد: ,
این رساله دوّم را ای حبیبان، الآن به شما می‌نویسم؛ که به این هردو، دلِ پاک شما را به طریق یادگاری برمی‌انگیزانم: ,
لکن ای حبیبان، این یک چیز از شما مخفی نماند که یک روز نزد خدا چون هزار سال است، و هزار سال چون یک روز. ,
لهذا ای حبیبان، چون انتظار این چیزها را می‌کشید، جدّ و جهد نمایید تا نزد او بی‌داغ و بی‌عیب در سلامتی یافت شوید. ,
پس شما ای حبیبان، چون این امور را از پیش می‌دانید، باحذر باشید که مبادا به گمراهی بی‌دینان ربوده شده، از پایداریِ خود بیفتید. ,
ای حبیبان، حکمی تازه به شما نمی‌نویسم، بلکه حکمی کهنه که آن را از ابتدا داشتید؛ و حکم کهنه آن کلام است که از ابتدا شنیدید. ,
ای حبیبان، الآن فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛ لکن می‌دانیم که چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود زیرا او را چنانکه هست خواهیم دید. ,
که تا یابی وصالان حبیبان ,
ریخت یکسر از طبیبان آبرو ,
نبود درد مرا نزد طبیبان درمان ,
طبیبان آن رنج دانشوران ,
به طبیبان میار روی و مجوی ,