Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning درزیجان
View (درزیجان) in Kamanak, meaning and translation درزیجان in dictionaries, word analysis, photo (درزیجان) What are similar words and phrases درزیجان
Dictionaries
1. [ دَ ] (اِخ ) نام قریه ای از قرای بغداد که در قسمت پایین آن در جانب غربی رود دجله قرار دارد. حمزه گوید درزیجان یکی از شهرهای هفتگانه به شمار می رفت که متعلق به اکاسره بود و مجموع آنها به نام مدائن خوانده می شد. اصل این نام «درزیندان » بوده و در تعریب درزیجان شده است . (از معجم البلدان ).

Meaning ( درزیجان ) In Dehkhoda Dictionary