Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning شباث
View (شباث) in Kamanak, meaning and translation شباث in dictionaries, word analysis, photo (شباث) What are similar words and phrases شباث
Dictionaries
1. [ ش ِب ْ با ](ع اِ) مفرد شبابیث است و آن اره و سیخ سرکج باشد. (از منتهی الارب ). چنگکهای آتش . (از اقرب الموارد).

Meaning ( شباث ) In Dehkhoda Dictionary