Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning شتار
View (شتار) in Kamanak, meaning and translation شتار in dictionaries, word analysis, photo (شتار) What are similar words and phrases شتار
Dictionaries
1. [ ش ِ ] (اِخ ) نقب ... نقبی است در کوهی از کوههای سراة بین ارض بلقاء و مدینه در سمت مشرق طریق الحاج و منتهی میشود به یک زمین وسیع پرگیاه . و کوههای قاران مشرف بر این مکان است . (از معجم البلدان ).

Meaning ( شتار ) In Dehkhoda Dictionary

Use in dialogues & International Phonetic
به نظر تو الان توی دنیا کشت و کشتار بیشتره، نه؟
be næzære to ʔælʔɑn tuye donyɑ koʃto koʃtɑr biʃtære næ
Use in text
و یهوه‌ صبایوت‌ تازیانه‌ای‌ بر وی‌ خواهد برانگیخت‌ چنانکه‌ در کشتار مدّیان‌ بر صخره‌ غراب‌. و عصای‌ او بر دریا خواهد بود و آن‌ را بلند خواهد کرد به‌ طوری‌ که‌ بر مصریان‌ کرده‌ بود. ,
و در روز کشتار عظیم‌ که‌ برجها در آن‌ خواهد افتاد، نهرها و جویهای‌ آب‌ بر هر کوه‌ بلند و به‌ هر تلّ مرتفع‌ جاری‌ خواهد شد. ,
بعد از آنکه‌ سیحون‌ ملک‌ اموریان‌ را که‌ در حَشْبون‌ ساکن‌ بود و عوج‌ ملک‌ باشان‌ را که‌ در عَشتاروت‌ در اَدْرَعِی‌ ساکن‌ بود، کشته‌ بود. ,
و خداوند ایشان‌ را پیش‌ اسرائیل‌ منهزم‌ ساخت‌، و ایشان‌ را در جَبَعُون‌ به‌ کشتار عظیمی‌ کشت‌. و ایشان‌ را به‌ راه‌ گردنهٔ بیت‌حورون‌ گریزانید، و تا عَزِیقَه‌ و مَقِّیدَه‌ ایشان‌ را کشت‌. ,
و چون‌ یوشع‌ و بنی‌اسرائیل‌ از کشتن‌ ایشان‌ به‌ کشتار بسیار عظیمی‌ تا نابود شدن‌ ایشان‌ فارغ‌ شدند، و بقیه‌ای‌ که‌ از ایشان‌ نجات‌ یافتند، به‌ شهرهای‌ حصاردار درآمدند. ,
و یهوه‌ را ترک‌ کرده‌، بعل‌ و عشتاروت‌ را عبادت‌ نمودند. ,
پس فلسطینیان جنگ کردند و اسرائیل شکست خورده، هر یک به خیمهٔ خود فرار کردند و کشتار بسیار عظیمی شد، و از اسرائیل سی هزار پیاده کشته شدند. ,
و این کشتار اول که یوناتان و سلاحدارش کردند به قدر بیست نفر بود در قریب نصف شیار یک جفت گاو زمین. ,
و باز جنگ واقع شده، داود بیرون رفت و با فلسطینیان جنگ کرده، ایشان را به کشتار عظیمی شکست داد و از حضور وی فرار کردند. ,
و داود با مردانش به قَعِیلَه رفتند و با فلسطینیان جنگ کرده، مواشی ایشان را بردند، و ایشان را به کشتار عظیمی کشتند. پس داود ساکنان قَعِیلَه را نجات داد. ,
و قوم‌ اسرائیل‌ در آنجا از حضور بندگان‌ داود شکست‌ یافتند، و در آن‌ روز کشتار عظیمی‌ در آنجا شد و بیست‌ هزار نفر کشته‌ شدند. ,
و پادشاه‌ اسرائیل‌ بیرون‌ رفته‌، سواران‌ و ارابه‌ها را شکست‌ داد، و اَرامیان‌ را به‌ کشتار عظیمی‌ کشت‌. ,
و آنها را [= بت پرستانی که از هیچ گونه جنایتی ابا ندارند] هر کجا یافتید، به قتل برسانید! و از آن جا که شما را بیرون ساختند [= مکه‌]، آنها را بیرون کنید! و فتنه (و بت پرستی) از کشتار هم بدتر است! و با آنها، در نزد مسجد الحرام (در منطقه حرم)، جنگ نکنید! مگر اینکه در آن جا با شما بجنگند. پس اگر (در آن جا) با شما پیکار کردند، آنها را به قتل برسانید! چنین است جزای کافران! ,
برای ضرب و شتم و خشم وکشتار ,
دین همه سرمایه کشتار گشت ,
از آن شکار که از تیر میر شد کشتار ,