Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning عبدیا
View (عبدیا) in Kamanak, meaning and translation عبدیا in dictionaries, word analysis, photo (عبدیا) What are similar words and phrases عبدیا
Dictionaries
1. [ ع َ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان دامغان است در 9هزارگزی جنوب دامغان در دشت واقع است . آب و هوای آن معتدل است و 110 تن سکنه دارد. آب آن از قنات تأمین میشود. محصولاتش غلات، پسته، انگور و حبوبات است . شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه فرعی از طریق امامزاده جعفر دارد. مزرعه ٔ کریم آبادجزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).

Meaning ( عبدیا ) In Dehkhoda Dictionary