Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning قال قانلو
View (قال قانلو) in Kamanak, meaning and translation قال قانلو in dictionaries, word analysis, photo (قال قانلو) What are similar words and phrases قال قانلو
Dictionaries
1. (اِخ ) دهی از دهستان آجر بخش مرکزی شهرستان مراغه . در 70هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 31هزارگزی شمال خاوری شوسه ٔ میاندوآب به شاهین دژ واقع و کوهستانی و معتدل است . 90 تن سکنه دارد. آب آن از رود آجرلو و محصول آن غلات، نخود، بزرک و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی جاجیم بافی است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

Meaning ( قال قانلو ) In Dehkhoda Dictionary