Kamanak Dictionary
World of Words
Kamanak Encyclopedia of Analysis and Viewing Persian Content
meaning قزل آغل
View (قزل آغل) in Kamanak, meaning and translation قزل آغل in dictionaries, word analysis, photo (قزل آغل) What are similar words and phrases قزل آغل
Dictionaries
1. [ ق ِ ز غ ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان الند بخش حومه ٔ شهرستان خوی واقع در 50 هزارگزی شمال باختری خوی و 14 هزارگزی باختر شوسه ٔ خوی به سیه چشمه . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و سردسیر سالم است . سکنه ٔ آن 93 تن . آب آن از رود جنگه سر و محصول آن غلات . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

Meaning ( قزل آغل ) In Dehkhoda Dictionary